Megyei Tudakozó Portál

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Diamond-Reklám (Ferenczi Ildikó) által üzemeltetett, www.megyeitudakozoportal.hu internet címen elérhető weboldalon megjelenő tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi a szolgáltatást, bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit.

A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

A www.megyeitudakozoportal.hu szolgáltatásainak igénybevételével az oldal látogatója az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy a tartalom jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását egyéb célra nem használja.

A Diamond-Reklám mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.megyeitudakozoportal.hu weboldal bármely tartalmi elemét, fejlesztés céljából bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

A www.megyeitudakozoportal.hu szolgáltatása jogi védelem alatt áll. Védelmét szolgáló jogok a Diamond-Reklám működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen kívül semmilyen egyéb formában nem használható fel a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye és beleegyezése nélkül.

Amennyiben valamely Felhasználó az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseibe ütközően visszaél annak tartalmával, az jogi lépéseket von maga után. Az oldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A felhasználó köteles a (Diamond-Reklám) Ferenczi Ildikó részére megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a www.megyeitudakozoportal.hu-t annak bármely jogellenes felhasználása miatt vagy azzal összefüggésben éri.